Stať sa jednotkou v poskytovaní Google Enterprise služieb na Slovensku a v Strednej Európe.