K našim zákazníkom sme fér
S nami viete presne za čo platíte

Systém starostlivosti o zákazníka INNOVA fér bol navrhnutý tak, aby zákazníci videli koľko času sme strávili poskytovaním služieb a aká bola cena za poskytnuté služby. Naviac, systém INNOVA fér nám umožňuje fakturovať naše služby v minútovej tarifikácií. S nami platíte skutočne len za náš čas poskytnutý vám. Žiadne platby za celú hodinu ak sme sa vám venovali len 20 minút.

Servisné kredity

Princíp je jednoduchý, zákazník si dobije servisný kredit buď pravidelnou mesačnou platbou, alebo jednorázovo. Následne sa po poskytnutí služby automaticky zníži počet servisných kreditov podľa času a ceny poskytnutej služby.

Cena servisných kreditov

Cena jedného servisného kreditu pre zmluvnených zákazníkov s mesačným paušálom je 1 EURO bez DPH. Výška mesačného paušálu sa dohodne individuálne a závisí od počtu používateľov Google Apps. Cenu si môžete jednoducho spočítať na Kalkulačke nákladov. Je to položka Aministrácia systémov pre Google Apps (zelená farba).

Pre všetkých ostatných záujemcov o naše služby je cena 1.5 EURO bez DPH. Minimálny počet zakúpených servisných kreditov je 50.

Online výkaz prác

Každý zákazník má stále prehľad o vykonaných prácach a aktuálnej výške kreditu. V tomto výkaze prác evidujeme časy, typ práce, trvanie a cenu za poskytnuté úkony ako i aktuálny zvyšný počet servisných kreditov.

Minútová tarifikácia

K našim zákazníkom chceme byť fér aby presne vedeli, za čo si platia. Pri všetkých úkonoch poskytnutých na diaľku účtujeme v minútovej tarifikácií a podľa aktuálneho cenníka služieb. Žiadne platby za začatú hodinu, platíte presne len za náš čas.

Prenos kreditu do ďalšieho mesiaca

V prípade, že nespotrebujete celý servisný kreditzostávajúca časť sa automaticky prenáša do ďalšieho mesiaca.


Ako to celé funguje:

Naši zamestnanci si zaznamenávajú časy do systému sledovania času o poskytnutých službách a úkonoch. Následne sú tieto informácie prenesené do online výkazu prác, do ktorého má zákaník neustále prístup. Raz mesačne dostáva zákazník notifikačný email s informáciou o aktuálnej výške servisných kreditov.

TESTUJEME: Automatické generovanie faktúr podľa výšky mesačného zmluvného kreditu.