Cenník bol aktualizovaný 01.01.2013 


 Fixné úkony Počet servisných kreditov
 Aktulizácia iOS aplikácie v Apple App Store 50
 Aktulizácia Android aplikácie v Google Play 30 Typ úkonu Počet servisných kreditov za jednu hodinu poskytnutia služby
 Vzdialená asistencia cez zdielanú plochu 1st level 8
 Vzdialená asistencia cez zdielanú plochu 2nd level 16
 Administrácia a správa Google Apps 1st level 8
 Administrácia a správa Google Apps 2nd level 16
 Školenie koncových užívateľov 25
 Jednoduchý vývoj na platforme Google Apps 16
 Zakázkový vývoj na platforme Google Apps 25


Čo znamenajú jednotlivé úkony

Vzdialená asistencia znamená, že sa náš pracovník pripojí vzdialene na plochu koncového užívateľa a môže mu tak na diaľku asistovať a okamžite pomôcť.

Administrácia a správa Google Apps znamená nastavenie a správa jednotlivých služieb.

Školenie koncových užívateľov je vykonané na diaľku, je garantované školiteľom a je pripravené podľa požiadaviek zákazníka.

Jednoduchý vývoj na platforme Google Apps znamená vytváranie formulárov, intranetových stránok, kalendárov alebo dokumentov s použitím tzv. štandardných komponent. T.j. predpripravených komponent.

Zakázkový vývoj na platforme Google Apps znamená vytvorenie riešení pre podporu biznis procesov vo firme a zahŕňa zakázkový vývoj softvéru a ďalších komponent.