Cena

Flexibilný Plán*Ročný Plán**
ZmluvaAno, bez viazanostiAno, viazanosť 1 rok
Cena€4 / užívateľ / mesiac€3.3 / užívateľ / mesiac
Ušetríte €10 / užívateľ / rok
Platbamesačnámesačná
Počet užívateľovneobmedzenýneobmedzený

Ceny sú uvedené bez DPH. Sme plátci DPH.

* Flexibilný plán umožňuje vytvoriť a zrušiť užívateľov kedykoľvek a zákazník platí len za pomernú časť v danom mesiaci.
**Ročný plán umožňuje vytvoriť užívateľov kedykoľvek, ale zákazník sa viaže platiť za počet vytvorených užívateľov minimálne po dobu jedného roka.

Vlastnosti

Aplikácie pre komunikáciu: Gmail a Google Kalendár

Veľkosť schránky25 GB / užívateľ
Synchronizácia emailov, kalenárov a kontaktov s iPhone, Android, Windows Mobile, BlackBerry
Špičková antivírusová a antispamová ochrana
Podpora IMAP / POP3
HTML podpis, Automatická odpoveď a doručenky
Zvýšená bezpečnosť emailov cez službu Postini
Jednoduché zdielanie kalendárov
Rezervácia prostriekov v Google Kalendári
Distribučné zoznamy a zdielanie obsahu so skupinami

Aplikácie pre spoluprácu: Google Dokumenty a Google Web Stránky

Veľkosť úložiska pre Google Dokumenty1 GB / užívateľ
Veľkosť úložiska pre Google Webové Stránky10 GB plus 500 MB / užívateľ
Volania cez GTalk v rámci firmy zadarmo
Google Formuláre
Bezpečnosť
Garantovaná 99.9% dostupnosť služby
Bezpečný prístup cez šifrovací protokol SSL
Nastaviteľná sila hesiel
Dvojkroková autentizácia užívateľov
Nastaviteľné pravilá pre filtráciu pošty
Vymazanie dát na mobilných zariadeniach na diaľku