Bezpečnosť a ochrana dát je priorita číslo jedna


Google operuje s jednou z najrobustnejších sietí datacentier na svete. V týchto datacentrách bežia desiatky tisíc serverov a sú uložené dáta spoločnosti Google i užívateľov. Ochrana vlastných dát, vlastného know-how a dát užívateľov je preto top prioritou spoločnosti Google.

Preto spoločnosť Google venuje ochrane dát i náležité prostriedky. Zamestnáva špičkových odborníkov na počítačovú bezpečnosť, aplikuje procesy a postupy na riadenie prístupu k dátam a v neposlednom rade, sú dáta chránené i fyzicky. Takúto úroveň ochrany si nemôžu dovoliť ani niektoré nadnárodné korporácie a určite nie malé ani stredne veľké podniky.

Preto je i bezpečnosť dát je ďalším dôvodom, prečo zvážiť prechod na Google Aplikácie. K vašim dátam sa nikto len tak ľahko nedostane a sú uložené bezpečne.