Vývoj mobilných aplikácií pre Android a iPhone


Vytvárame generické aplikácie určené pre širokú verejnosť, ale i zakázkové aplikácie pre Android a iPhone určené pre podporu biznis procesov vo firmách.


Viac nájdete na samostatných stránkach:

Integrácia mobilných aplikácií so službami Google a Google Apps

Ukážkový systém kombinuje mobilné technológie, Google služby a Google Apps. Je určený pre realitných maklérov, ktorí môžu takto kompletne automatizovať zadávanie dát o nových zakázkach do systému.

Systém pozostáva z troch hlavných komponent:
  1. Mobilná aplikácia Android Agent - zaznamenáva fotky, GPS a robí upload dát
  2. Google Picasa - použité na uloženie obrázkov
  3. Google Web Stránky - na vizualizáciu albumov z Google Picasa

Problém

Pracné zadávanie fotiek do systému. Realitný agent musí nasnímať fotky cez fotoaparát, pripojiť ho k počítaču a následne nahrať fotky do systému. Naviac absentuje informácia o mieste nasnímania fotky.

Riešenie

Android aplikácia, ktorá dokáže jednoducho nasnímať fotky. Každú fotku automaticky geotaguje (pridelí GPS súradnice). Následne dokáže hromadne nahrať fotky na server s dôrazom na prenos veľkých súborov a možnosti obnovenia uploadu v prípade výpadku siete alebo inej poruchy počas prenosu.

V tomto prípade sa obrázky nahrávajú priamo do služby Google Picasa voči ktorej sa dokáže autentizovať heslom a vytvoriť album. Aplikácia tak kompletne zastrešuje nasnímanie a nahratie fotiek k nehnuteľnosti priamo zo smartfónu!

Služba Google Picasa následne umožňuje pohodlne prehliadať fotky a zobrazuje i presnú GPS pozíciu, kde boli fotky nasnímané. Vo finále je možné každý album umiestniť na Google Web Stránky obdobne ako je na ukážke tu.
Ukážka albumu zo služby Picasa