Služby‎ > ‎Systémová integrácia‎ > ‎

Systém pre generovanie PDF štítkov s čiarovými kódmi vo výrobe

Pre významného dodávateľa automobilových komponent z trenčianskeho kraja sme implementovali systém pre automatické generovanie PDF štítkov vo výrobe. Štítky obsahujú výrobné údaje a čiarové kódy. Štítky poskytujú obslužnému personálu potrebné informácie k výrobe a vyskladneniu výrobkov ako i slúžia k automatickej identifikácií výrobkov na strane príjimateľa pomocou čiarových kódov.

Požiadavka zákazníka

Dodať riešenie, ktoré bude bežať ako lokálna služba a ktoré transformuje vstupné XML dáta z požiadavky na výstupný PDF súbor. Naviac umožní IT pracovníkom pohodlne vytvoriť alebo upraviť výstupné zostavy pre PDF.

Hlavné požiadavky zákazníka:
 1. riešenie umožní IT personálu vytvárať a editovať jednotlivé výstupné šablóny bez zásahu do zdrojového kódu
 2. jednoduchým spôsobom namapovať vstupné XML dáta do výstupných PDF súborov
 3. podpora najčastejšie používaných čiarových kódov vo výrobe:
  1. EAN8, EAN13, EAN128, DataMatrix, Code39, Code128, Code128A, Code128B, Code128C, 2of7
 4. podpora rôznych výstupých formátov:
  1. A4, A5, A6, A7, A8
 5. výstupné zostavy môžu obsahovať statické informácie, informácie dodané v XML, čiarové kódy alebo ďalšie zoznamy
 6. integrovať celé navrhované riešenie do existujúceho IT prostredia

High level architektúra dodaného riešenia

Systém pre generovanie PDF štítkov vo výrobe
Obrázok č. 1 - Hlavné komponenty systému

Stručný popis systému

Celé riešenie beží ako lokálna služba v rámci lokálnej siete a je implementovaná ako J2EE Servlet v aplikačnom servlet kontajneri. Služba počúva na prichádzajúce požiadavky. V prípade že obdrží validnú HTTP POST požiadavku, tak:
 1. zoberie XML súbor z požiadavky
 2. zvaliduje vstupné parametre
 3. zoberie príslušnú výstupnú šablónu
 4. namapuje dáta zo vstupného XML súboru podľa mapovacích pravidiel definovaných v šablóne
 5. vygeneruje výstupný PDF súbor v požadovanom formáte a kvalite čiarových kódov
 6. odošle späť PDF súbor volajúcemu systému
V prípade akýchkoľvek problémov pri spracovaní (nesprávny formát požiadavky, chýbajúce dáta v XML, chýbajúca šablóna) signalizuje stav volajúcemu systému príslušným HTTP statusom. Volajúci systém na to následne reaguje.

Ukážka

Prvá stránka z výstupného PDF súboru.
Obr. č. 2 - Ukážkový štítok

Záver

Celé riešenie bolo dodané včas a v rámci naplánovaného rozpočtu. Riešenie ponúka úplnú flexibilitu, keďže výstupné zostavy si môžu IT pracovníci vytvoriť alebo prispôsobiť sami bez nutnosti využitia externých IT služieb.