Systémová integrácia nielen s Google Apps


Google Aplikácie sú pripravené do podnikového prostredia a ponúkajú bohaté možnosti integrácie s existujúcimi sytémami i inými cloud službami. V prípade komplexnejších nasadení vieme zabezpečiť integráciu s adresárovými službami ako LDAP a ActiveDirectory. Táto možnosť umožňuje centralizovane spravovať užívateľov a skupiny v organizácií z jedného administratívneho rozhrania. Integrácia single-sing-on umožňuje užívateľom prihlasovanie pod tým istým heslom do viacerých systémov vrátane Google Apps a spravovať identitu užívateľov a bezpečnostnú politiku centrálne.

Ďalej ponúkame integráciu cez aplikačné API jednotlivých služieb a vývoj java alebo mobilných aplikácií, ktoré dokážu komunikovať so službami bežiacimi v cloude.

Integrácia s existujúcimi systémami:
  • LDAP / ActiveDirectory
  • BlackBerry Enterprise Server
  • Single-Sing-On riešenie pre Google Apps
  • prepojenie cloud služieb s on-premise systémami
Okrem Google Apps sa zameriavama hlavne na java technológie a to najmä:
  • vývoj J2EE komponent - servlety, EJB, JSP
  • frameworky - Spring, Hibernate, GWT
  • aplikačné servery - Tomcat, JBoss
  • databázy - Oracle, MySQL, Postgres

Realizované projekty: