Najdrahšia práca je ľudská práca
Automatizujte rutinné denné procesy s Google Apps


Google Aplikácie ponúkajú bohaté možnosti, ako automatizovať firemné procesy. Potrebujete poslať obchodnému oddeleniu pravidelný denný report o predaji vždy ráno o 07:00? S Google Aplikáciami to nie je problém.

Naviac, v kombinácií s mobilnými technológiami vieme vytvoriť unikátne riešenia, ktoré kompletne zastrešujú celý proces od zadania a získania dát v teréne cez mobilné aplikácie, až po uloženie, finálne spracovanie a vizualizáciu na platforme Google Apps.


INNOVA AutoDoc - Hromadné vytváranie Google Dokumentov

INNOVA AutoDoc je komponenta, ktorá umožňuje hromadné vytváranie dokumentov zo šablóny alebo viacero šablón. Výstupom je sada Google Dokumentov vytvorená podľa šablóny ktoré majú predvyplnené dáta.

Ukážka riešenia v prostredí cestovnej kancelárie, viac na našom blogu.INNOVA Newsletter - Hromadné rozposielanie emailov


INNOVA Newsletter je praktické riešenie pre hromadné odosielanie newslettrov pre zákazníkov z prostredia Google Apps. Celý proces je automatizovaný a umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť a odoslať newsletter zákazníkom. Kombinuje služby Google Kontakty, Google Webové Stránky a Gmail.