Kontakt

Email: info@innova.sk

Fakturačná adresa

INNOVA apps s.r.o.
Bzince pod Javorinou 71
916 11 Slovenská republika

IČO: 44 983 514
IČ DPH: SK2022900429

Spoločnosť je zapísaná na okresnom súde v Trenčíne, číslo zložky 22172/R. Sme plátcami DPH.

Adresa prevádzky
Študentská 1638/3
91101 Trenčín, Slovenská republika